1 10 11 12 13 2a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9

Dzisiaj:1387
Wczoraj:2884
W tygodniu:18489
W miesiącu:47165
Ogólnie:1534897

Kto jest online

18
Online

19-05-24

Projekty

W dniach 16-18 czerwca ma miejsce egzamin ósmoklasisty. W pierwszym dniu uczniowie zdawali język polski, w kolejnych dniach będzie to matematyka i język obcy nowożytny. Czas, w którym odbywają się egzaminy jest to zawsze trudny okres dla młodych osób, które wchodzą w kolejny etap swojego życia. Ten rok i tegoroczny egzamin to zdwojone poczucie stresu ze względu na panującą na całym świecie pandemię. Jednak wiemy, że nasi uczniowie jak zawsze poradzą sobie i osiągną bardzo dobre wyniki.

Drodzy ósmoklasiści życzymy Wam powodzenia i osiągnięcia wyników, które będą dla Was satysfakcjonujące.

Zdjęcia

Uczniowie klas IV i V wcielili się w rolę rzeźbiarzy i wykonali własne dzieła wykorzystując kamienie Efekty są zaskakujące.

Zdjęcia

Informuję, że zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2019/2020 dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są również dni, w czasie których odbywać się będzie Egzamin Ósmoklasisty.
Drodzy uczniowie.
Bardzo proszę o zapoznanie się z planem wejścia do budynku szkoły na Egzamin Ósmoklasisty. W załączniku znajduje się lista zdających, określająca numer wejścia i godzinę dla danej grupy. Bardzo też proszę o dostosowanie się do wytycznych znajdujących się poniżej oraz określonych w Instrukcji bezpieczeństwa (również jest dostępna w załączniku).
 • 16 czerwca 2020 r. - język polski
 • 17 czerwca 2020 r. - matematyka
 • 18 czerwca 2020 r. - język angielski

Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych nr 3 
w Mławie
Mariusz Lempek

1. Na egzamin uczeń przynosi TYLKO  WŁASNE  PRZYBORY - długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem).
2. Na egzamin z matematyki należy przynieść dodatkowo linijkę (nie można używać ołówka - rysunki wykonywane będą długopisem).
3. Uczeń musi posiadać dokument tożsamości.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych nr 3 
w Mławie
Mariusz Lempek
  
Załączniki:
Pobierz plik (Instrukcja bezpieczeństwa.pdf)Instrukcja bezpieczeństwa.pdf201 kB
Pobierz plik (Plakat.jpg)Plakat.jpg147 kB
Pobierz plik (Plakat.pdf)Plakat.pdf790 kB

Wytyczne MEN i GIS dla uczniów klas 8 w sprawie warunków bezpieczeństwa  w czasie organizacji Egzaminu Ósmoklasisty

 • Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa (zdający, nauczyciel lub inny pracownik szkoły).
 • Zdający, nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy.
 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (np. książek, telefonów, maskotek).
 • Na egzaminie zdający korzysta tylko z własnych przyborów (np. długopis, linijka, cyrkiel). Zdająacy nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 2. wychodzi do toalety, 
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 4. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką mogą nosić w czasie egzaminu przyłbicę. Jeżeli nie mogą korzystać z przyłbicy piszą egzamin w odrębnej sali. Wówczas odstępy między zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego muszą wynosić minimum 2 m.

Jest taki dzień, najważniejszy w roku.❤
❤Dzień Mamy.❤
Dzieci z klasy  1 b składają Wszystkim Mamom życzenia pełne Miłości. ❤
" Wymaluję na laurce
Czerwone serduszko,
Ptaka, co ma złote pióra
I kwiaty w dzbanuszku.
Żyj, Mamusiu moja miła,
Sto lat, albo dłużej!
Bądź szczęśliwa i wesoła,
Zdrowie niech Ci służy! "
Kochamy Mamy  bardzo mocno! ❤
W związku z możliwością prowadzenia od 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczych, rewalidacyjnych oraz konsultacji, udostępniona zostaje dla rodziców i uczniów Instrukcja bezpieczeństwa podczas działalności Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie w czasie zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19. Bardzo proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z zamieszczonym dokumentem. Uczestnictwo dziecka w zajęciach należy zgłosić wcześniej wychowawcy klasy, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji. W załączniku oprócz Instrukcji zamieszczone zostało także oświadczenie rodziców. 
Dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych nr 3 w Mławie 
Mariusz Lempek

klasy iv vii 20200522 1387928795Uczniowie klas IV- VII wcielili się w role artystów kubistycznych i wykonali własne arcydzieła wykorzystując karton, farby i wyobraźnię.

Zdjęcia