1 10 11 12 13 2a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9

Dzisiaj:1468
Wczoraj:1651
W tygodniu:7525
W miesiącu:39503
Ogólnie:1600233

Kto jest online

1
Online

20-06-24

Projekty

Była to doskonała okazja, aby przypomnieć maluchom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu, na podwórku oraz na ulicy. Podczas spotkania przypomniała najmłodszym o numerach alarmowych, z których należy korzystać w sytuacji zagrożenia. Dzieci dowiedziały się jak trzeba postępować w kontakcie z osobami obcymi oraz jak właściwe przechodzenie przez jezdnię. Policjantka wyjaśnili też maluchom jak należy podróżować samochodem i jaką rolę pełnią pasy bezpieczeństwa oraz jak ważne są elementy odblaskowe dla pieszego. Tematem spotkania, równie ważnym jak bezpieczeństwo, było dla przedszkolaków poznanie tajników służby policjanta. Było to bardzo udane spotkanie. Wiedzę o ruchu drogowym zdobytą na zajęciach postanowiliśmy zastosować w praktyce podczas wycieczki w pobliże naszego przedszkola. Panie z grupy 5-cio i 6-latków, przypomniały przedszkolakom jak należy zachować się podczas wyjścia na spacer, a dla bezpieczeństwa wszyscy założyliśmy kamizelki odblaskowe. Po drodze obserwowaliśmy poznane znaki drogowe i uczyliśmy się prawidłowo przechodzić przez jezdnię.

Zdjęcia

W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. Dlatego też 10 listopada dzieci 5-cio i 6-cio letnie, uczciły Dzień Niepodległości. Był to bardzo radosny dzień w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”. Tego dnia bowiem nie zabrakło zabawy przy piosence „Jestem Polką i Polakiem”. Był również quiz wiedzy o Polce, dzieci utrwaliły wiadomości na temat symboli narodowych, wydarzeń historycznych naszej Ojczyzny. Dzieci wykonywały prace plastyczne o tematyce Polski. Dumnie, przyjmując właściwą postawę „na baczność”, odśpiewały też hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Dużą atrakcją okazał się film „Polskie Symbole Narodowe” wyświetlony na dużym ekranie. Dzięki udziałowi w tego typu zajęciach, przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

Zdjęcia

soneczka 20201217 1667880723Każdy z nas czy duży czy mały pamięta swojego ulubionego misia. W grupie Słoneczek Misiami zajmowaliśmy się cały tydzień. Słuchaliśmy opowiadań o misiach, śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Wykonaliśmy prace plastyczne. Misie są super i zawsze się do nich można przytulić.

Zdjęcia

Mamy 3 lata ale wiemy już w jakim mieszkamy kraju, jakie są nasze barwy ojczyste i jakie godło ma Polska. Wiemy jak uczcić Narodowe Święta. Chętnie wykonujemy prace plastyczne, słuchamy legend i opowiadań o naszym kraju.

Zdjęcia

Słoneczka to najmłodsza grupa przedszkolaków w przedszkolu na Hożej. Wszystkie dzieci wiedzą co to znaczy być bezpiecznym . Zaczynamy od podstaw. Spotkanie z policjantem, który może pomóc i opowiedzieć o bezpiecznych zachowaniach są dla dzieci bardzo ciekawe. Spacer w okolicy przedszkola i obserwacja ulicy, znaków, przejść dla pieszych była trudna ale bardzo pouczająca.

Zdjęcia

Jedzie Mikołaj, jedzie saniami
wielki ma wór z prezentami”.
07.12.2020 grupę 0a odwiedził Mikołaj.
Dzieci otrzymały prezenty, poznały tradycje i zwyczaje Mikołajkowe, brały udział w zabawach tematycznych.

Zdjęcia

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem COVID-19, w dniach od 5 sierpnia do 14 sierpnia 2020 r. zostają zawieszone zajęcia w Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Mławie. 

Dyrektor ZPO nr 3 w Mławie
Mariusz Lempek

Rodzice, którzy zadeklarowali chęć posłania dziecka do przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego proszeni są o wypełnienie oświadczenia związanego z bezpieczeństwem w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.
Druk oświadczenia należy pobrać ze strony (dostępny poniżej) i złożyć w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie przy ul. Ordona 14. Papierowe wersje oświadczenia dostępne są także na miejscu.
Oświadczenie należy złożyć do 23 czerwca 2020 r. (wtorek) do godziny 14.00.
Niniejsza informacja nie dotyczy rodziców, których dzieci korzystają już z opieki przedszkola w okresie pandemii i złożyli stosowne oświadczenie we wcześniejszym terminie.

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie rodziców.pdf)Oświadczenie rodziców.pdf151 kB

Informuję, że w przypadku konieczności posłania dziecka do przedszkola należy ten fakt zgłosić do p. dyr. Jolanty Tyl (nr tel. 504 320 003) do każdej środy, poprzedzającej tydzień w czasie którego zachodzi konieczność objęcia dziecka opieką przedszkolną. Dziecko zgłoszone do środy będzie mogło uczęszczać do przedszkola od poniedziałku następnego tygodnia, zgodnie z wytycznymi określonymi w Instrukcji bezpieczeństwa.
Potwierdzeniem woli posłania dziecka do przedszkola jest dostarczenie podpisanego przez rodzica oświadczenia dostępnego poniżej lub w sekretariacie.
Taki tryb organizacji jest konieczny z powodu odpowiedniego przygotowania placówki do przyjęcia kolejnych dzieci z uwzględnieniem wytycznych Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych nr 3 
w Mławie
Mariusz Lempek  

Informuję, że od 18 maja 2020 r. po długim okresie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych w Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Mławie będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej przedszkole będzie dostępne przede wszystkim dla dzieci, których rodzice nie mogą pogodzić obowiązków zawodowych z zapewnieniem opieki w miejscu zamieszkania, zwłaszcza jeżeli rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zajęcia opiekuńcze będą zorganizowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. z zachowaniem wszystkich obostrzeń z tym związanych. Jednym z takich wytycznych jest przeznaczenie na jedno dziecko 4 m2  w sali przedszkolnej. W zaistniałej sytuacji liczba miejsc w placówce będzie ograniczona i bardzo proszę rodziców o rozsądne i odpowiedzialne podejście do sprawy przed podjęciem decyzji posłania dziecka do przedszkola w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

W dniach 18 - 22 maja 2020 r. w przedszkolu opieką będą objęte tylko dzieci, których rodzice zgłosili taką potrzebę przed 11 maja i do 14 maja 2020 r. i złożyli stosowne oświadczenie. Lista takich dzieci została ustalona po wcześniejszych kontaktach wychowawców i dyrekcji z rodzicami.

Rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki w kolejnym tygodniu w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych tj. w dniach 25 – 29 maja 2020 r. bardzo proszę o zgłoszenie takiej sytuacji do p. dyr. Jolanty Tyl (nr tel. 504 320 003) do środy – 20 maja 2020 r. do godziny 12.00. Rodzice zobowiązani są również złożyć w tym terminie oświadczenie. Rodzice zobowiązani są także do zapoznania się Instrukcją bezpieczeństwa podczas działalności Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Mławie funkcjonującego w czasie stanu epidemicznego związanego z COVID-19.

W Instrukcji zostały zawarte szczegółowe wytyczne dla pracowników przedszkola oraz rodziców.

Załączniki do pobrania :
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.
Instrukcja bezpieczeństwa podczas działalności Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Mławie funkcjonującego w czasie stanu epidemicznego związanego z COVID-19.

Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych nr 3 w Mławie
Mariusz Lempek