1 10 11 12 13 2a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9

Dzisiaj:948
Wczoraj:2857
W tygodniu:5789
W miesiącu:37559
Ogólnie:1666853

Kto jest online

1
Online

24-07-24

Projekty

Informuję, że w przypadku konieczności posłania dziecka do przedszkola należy ten fakt zgłosić do p. dyr. Jolanty Tyl (nr tel. 504 320 003) do każdej środy, poprzedzającej tydzień w czasie którego zachodzi konieczność objęcia dziecka opieką przedszkolną. Dziecko zgłoszone do środy będzie mogło uczęszczać do przedszkola od poniedziałku następnego tygodnia, zgodnie z wytycznymi określonymi w Instrukcji bezpieczeństwa.
Potwierdzeniem woli posłania dziecka do przedszkola jest dostarczenie podpisanego przez rodzica oświadczenia dostępnego poniżej lub w sekretariacie.
Taki tryb organizacji jest konieczny z powodu odpowiedniego przygotowania placówki do przyjęcia kolejnych dzieci z uwzględnieniem wytycznych Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych nr 3 
w Mławie
Mariusz Lempek