1 10 11 12 13 2a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9

Dzisiaj:445
Wczoraj:2156
W tygodniu:445
W miesiącu:64738
Ogólnie:1552470

Kto jest online

18
Online

27-05-24

Projekty

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MEiN oraz MZ dzieci uczęszczające do klas I – III, od 18 stycznia 2021 r. rozpoczynają naukę w trybie stacjonarnym.
Zajęcia będą odbywały się według dotychczasowego planu z zachowaniem wytycznych sanitarnych MEiN, MZ oraz GIS.
Przyprowadzanie oraz odbiór dzieci odbywać się będą według wcześniej ustalonych zasad.
Poniżej dostępna jest Instrukcja bezpieczeństwa podczas działalności Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie funkcjonującej w czasie stanu epidemicznego związanego z COVID-19.
Z poważaniem
Mariusz Lempek