1 10 11 12 13 2a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9

Dzisiaj:1398
Wczoraj:2884
W tygodniu:18500
W miesiącu:47176
Ogólnie:1534908

Kto jest online

18
Online

19-05-24

Projekty

Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie

Wstęp

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zpo3.mlawa.pl

Data publikacji strony internetowej – 15 marca 2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji – 15 marca 2018 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora cel linku nie jest odpowiednio określony, opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści niedostępne

 • multimedia wizualne zamieszczone na stronie Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie nie zawierają napisów oddających zawartość dźwiękową prezentowanego materiału.

Informacje dodatkowe

 • stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • deklarację sporządzono 14 grudnia 2020 r.,
 • deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 23 654 38 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo :

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać :

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie

ul. Ordona 14, 06-500 Mława

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 23 654 38 76

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępny jest parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do budynku można się dostać schodami bądź podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.
 3. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 4. Na terenie budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.